Warto wiedzieć

Specjalizujemy się w kompleksowych realizacjach inwestycyjnych oraz obsłudze instalacyjno-budowlanej obiektów komercyjnych.

Serwis klimatyzacji

Skuteczność działania urządzeń klimatyzacyjnych zależy w znacznej mierze od właściwej ich eksploatacji. Nawet dobrze zaprojektowane i zamontowane urządzenia nie spełniają swojego zadania, jeśli nie będą prawidłowo serwisowane i konserwowane. Wykonywanie stałych przeglądów pozwala na wyeliminowanie awarii urządzeń nawet do 50%. W celu zapewnienia właściwej i ekonomicznej eksploatacji oraz zagwarantowania odpowiedniej żywotności urządzeń należy wykonywać przeglądy konserwacyjno-serwisowe.

czytaj więcej ...

Rekuperacja

Rekuperacja to system odzysku ciepła ze zużytego powietrza, które wywiewane jest z budynku. Proces ten odbywa się poprzez wymiennik – krzyżowy, przeciwprądowy, glikolowy lub rotor. Urządzenie zawierające taki wymiennik określa się mianem centrali wentylacyjnej lub rekuperatora.

czytaj więcej ...

Pompy ciepła

Pompa ciepła to urządzenie, które wykorzystuje ciepło pobierane z gruntu, powietrza lub zbiorników wodnych, a następnie przekazuje je do instalacji CO i ciepłej wody użytkowej. Urządzenie pozwala na ogrzewanie pomieszczeń zimą oraz chłodzenie ich latem.

czytaj więcej ...

Projektowanie instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznej jest niezbędny do wykonania instalacji elektrycznej. Regulują to przepisy Prawa budowlanego i Prawa Energetycznego i związane z tym Rozporządzenia wykonawcze.

czytaj więcej ...

Projektowanie instalacji sanitarnych

Poprawnie zaprojektowana instalacja sanitarna jest gwarancją bezawaryjnej pracy urządzeń, jak również bezpieczeństwa osób użytkujących dany obiekt. Projektowanie to bardzo istotny etap, gdyż pozwala on na wprowadzenie dodatkowych udogodnień i optymalizacji, które w efekcie przełożą się na komfort i ergonomię użytkowania instalacji.

czytaj więcej ...