Serwis klimatyzacji

Często użytkownicy są nieświadomi konieczności przeprowadzania regularnych przeglądów serwisowych lub uważają, że jest to zbędna czynność, która niepotrzebnie nadwyręża domowy lub firmowy budżet. Niestety brak regularnej konserwacji może mieć bardzo negatywne skutki zarówno dla samego urządzenia klimatyzacyjnego, jak i dla zdrowia użytkowników. 

Dlaczego powinniśmy wykonywać przeglądy klimatyzacji?

Przez urządzenia klimatyzacyjne przepływa powietrze, a wraz z nim kurz, pyłki, sierść itp. , które osadzają się na wymiennikach. Nadmierne osadzanie się zanieczyszczeń doprowadza do zmniejszenia wydajności klimatyzatora, zwiększenia poboru prądu, a w następstwie może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia. Podczas pracy klimatyzatora następuje wykraplanie się wody, powodujące nie tylko osadzanie się w tacy ociekowej warstwy zanieczyszczeń, lecz także wspomagające rozwój bakterii i bardzo szkodliwych dla zdrowia grzybów, które wpływają ponadto na wydzielanie się nieprzyjemnych zapachów

Jak często powinniśmy wykonywać przegląd klimatyzacji?

Częstotliwość dokonywania przeglądów serwisowych klimatyzacji zależy od miejsca zainstalowania urządzenia:

 • w biurze, domu lub mieszkaniu wystarczy jeden przegląd serwisowy przed sezonem letnim, chyba że klimatyzacja używana jest również do grzania – wtedy należy wykonać dwa przeglądy w roku;
 • w pomieszczeniach technicznych, m.in. w serwerowniach, w celu utrzymania odpowiedniej temperatury lub wilgotności powietrza ze względu na wymogi procesu technologicznego dobrze jest wykonać 2–4 przeglądy w ciągu roku;
 • w pomieszczeniach gastronomicznych, takich jak bary czy restauracje, powinniśmy robić do 4 przeglądów w ciągu roku;
 • w sklepach przeglądu należy dokonywać co najmniej dwa razy w roku.

Jakie czynności powinny się składać na przegląd serwisowy klimatyzacji?

Pełen przegląd serwisowy klimatyzacji powinien obejmować:

 • czyszczenie parownika – jednostki wewnętrznej klimatyzatora,
 • odgrzybianie i dezynfekcję turbiny wentylatora,
 • odgrzybianie tacy ociekowej odprowadzającej skropliny – kondensat,
 • udrożnienie rurociągu skroplin,
 • sprawdzenie ewentualnej pompki skroplin,
 • czyszczenie i ewentualna wymianę filtrów powietrza klimatyzacji,
 • czyszczenie kierownic rozprowadzających powietrze,
 • udrożnienie przepływu powietrza lameli wymiennika w skraplaczu klimatyzatora,
 • serwis chłodniczy klimatyzacji,
 • wpięcie manometrów do klimatyzatora zewnętrznego i sprawdzenie ciśnień, 
 • sprawdzenie parametrów pracy klimatyzacji (temperatura, przepływ powietrza),
 • sprawdzenie mocowania klimatyzatora zewnętrznego,
 • czyszczenie obudowy skraplacza klimatyzatora zewnętrznego,
 • sporządzenie protokołu z przeglądu klimatyzacji (w przypadku serwisku klimatyzacji na życzenie).

Kto może dokonywać przeglądu?

Przegląd może przeprowadzać osoba bądź firma posiadająca certyfikat zezwalający na odzysk F-gazów i substancji kontrolowanych, jak również kontroli szczelności urządzeń i instalacji, konserwacji i serwisowania. Konieczne jest też posiadanie „minimalnego wyposażenia technicznego”, które określi Minister Gospodarki w odpowiednim rozporządzeniu. Certyfikat taki może uzyskać osoba pełnoletnia, niekarana za przestępstwo przeciwko środowisku. Obowiązuje on bezterminowo, ale może zostać cofnięty w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem. Informacja o posiadaniu certyfikatu jest publiczna – powstanie rejestr (imię, nazwisko, numer certyfikatu), który jest umieszczony na stronie internetowej jednostki certyfikującej.