Projektowanie instalacji elektrycznych

Specjalizujemy się w kompleksowych realizacjach inwestycyjnych oraz obsłudze instalacyjno-budowlanej obiektów komercyjnych.

Projektowanie instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznej jest niezbędny do wykonania instalacji elektrycznej. Regulują to przepisy Prawa budowlanego i Prawa Energetycznego i związane z tym Rozporządzenia wykonawcze.

Nowoczesne instalacje elektryczne oprócz tego, że dostarczają prąd do łączników, gniazd wtykowych i oświetlenia muszą być funkcjonalne oraz spełniać najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Do opracowania projektu warto zaangażować zespół, który da nam gwarancję, że projekt zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką projektową i będzie się nadawał do realizacji po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

Projekty instalacji elektrycznej reguluje norma PN-IEC 60364. Projekt powinien uwzględniać wytyczne inwestora, informacje zawarte w projekcie architektonicznym, przeznaczenie budynku i aranżację poszczególnych wnętrz. Na etapie projektowania instalacji elektrycznej warto rozważyć uwzględnienie pełnej sieci teletechnicznej - pozwala to na oszczędność czasu i pieniędzy, a w przyszłości stwarza możliwość dalszej rozbudowy. W skład takiej instalacji wchodzi instalacja alarmowa, telewizyjna, okablowanie sieci internetowej i telefonicznej.

Standardowo projekt instalacji elektrycznej obejmuje:

  • zasilanie podstawowe głównej części obiektu
  • rozdzielnie elektryczne – główna oraz podrozdzielnie
  • instalację oświetlenia podstawowego
  • instalację oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
  • instalację gniazd wtyczkowych
  • instalację ochrony od porażeń
  • instalację ochrony przed przepięciami
  • zasilanie urządzeń ppoż